Over amateurvoetbalsite.nl

Over amateurvoetbalsite.nl

amateurvoetbalsite.nl is een initiatief van Niels de Vries. amateurvoetbalsite.nl helpt amateurvoetbalverenigingen in Nederland betaalbaar aan een professionele nieuwe website. Het concept is officieel gelanceerd begin april in 2016, met als doel om verenigingen met een klein budget toch online te helpen. Door een kant-en-klare oplossing te bieden kunnen de kosten zo laag mogelijk blijven.

Bedrijfsgegevens
Adres (geen bezoekadres):
Jozef Israelsstraat 19
9718 GB
Groningen

info@amateurvoetbalsite.nl