Wat is amateurvoetbalsite.nl

Wat is amateurvoetbalsite.nl

Tegenwoordig kan een nieuwe website amateurvoetbal verenigingen veel nieuwe mogelijkheden bieden. De website is het online visitekaartje van iedere vereniging. Leden en supporters bezoeken de website onder andere om het programma te bekijken, uitslagen op te zoeken, of om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Dankzij de huidige technieken hoeft een goed werkende website gelukkig geen duizenden euro’s meer te kosten. amateurvoetbalsite.nl biedt amateur voetbalverenigingen voor een scherp tarief een site met veel mogelijkheden.

Sponsoren

Traditioneel gezien is het reclamebord langs de zijlijn van het voetbalveld of de shirtsponsor het eerste waar we aan denken als we het hebben over sponsoren van een voetbalvereniging. Tegenwoordig kunnen we sponsoren echter meer bieden! Met het online kanaal, de website, kan meer zichtbaarheid aan sponsoren geboden worden. amateurvoetbalsite.nl is speciaal ontworpen met de sponsoren in het achterhoofd. Op deze manier kan jouw vereniging meer bieden aan de sponsoren en zo ook meer inkomsten genereren!

Responsive design

In de afgelopen jaren is ons surfgedrag enorm veranderd. Door de opkomst van smartphones en tablets bezoeken we websites niet alleen meer via onze computer, maar steeds vaker via onze telefoon of tablet. Het is dan ook wel zo fijn als websites ook goed werken op deze apparaten. amateurvoetbalsite.nl is volledig geoptimaliseerd voor het gebruik op alle beeldschermformaten en zal dus ook goed werken op telefoons en tablets.

Beheer

Het onderhouden van een website kan soms een uitdaging zijn. Het is moeilijk, kost veel werk en er zijn maar weinig mensen die weten hoe het moet. amateurvoetbalsite.nl maakt gebruik van het systeem WordPress waardoor het beheren van de website heel toegankelijk wordt. WordPress is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het meest gebruikte ‘CMS’ ter wereld en biedt naast hoog gebruiksgemak veel mogelijkheden. Met het gebruik van WordPress wordt het beheren van de site een stuk makkelijker, waardoor de drempel lager is om de website up-to-date te houden!

Vragen

Wil je weten wat amateurvoetbalsite.nl voor jouw vereniging kan betekenen? Of hoe het nou precies werkt? Neem dan contact op via info@amateurvoetbalsite.nl of het contactformulier op deze site! Onze missie? Met een betaalbare nieuwe website amateurvoetbal verenigingen helpen om alle kansen op digitaal gebied te benutten!